Specialistische zorg

Het specialistisch team van A+ SZH bestaat uit verpleegkundigen die minimaal 5 jaar praktijkervaring hebben opgedaan, dit kan zijn in diverse ziekenhuizen, huisartspraktijken en dergelijke werkgebieden.

 

Door deze zorg thuis te bieden, kan ziekenhuis opname worden voorkomen en/of verkort. Onze specialistische verpleegkundige zijn geregistreerd en bekwaam, hebben voldoende kennis, praktijkervaring en zijn in staat om de volgende handelingen in de thuissituatie aan te bieden;

 

  • Inbrengen en verzorgen van perifere infusen
  • Verzorgen van en medicatie toedienen via centrale lijnen (VIT, PICC-lijn, midline, Hickmankatheter)
  • Intraveneus toedienen van antibiotica
  • Totale Parentale Voeding (TPV)
  • Medicatiepompen in terminale fase van behandeling
  • Pijnbestrijding, subcutaan, intraveneus
  • Sedatie; morfine, dormicum, haldol
  • Vocht toedienen via infuus

 

Deze handelingen worden te allen tijde in nauw overleg met uw desbetreffende ziekenhuis, huisarts of behandelend specialist afgestemd, zo bent u verzekerd van deskundige zorg.

Het specialistisch team van A+ SZH is 24/ 7 bereikbaar.

 

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

Specialistische zorg

Wondzorg

Palliatieve zorg

Verpleging