Palliatieve zorg

A+ SZH biedt terminale patiënten de mogelijkheid om de laatste levensfase thuis door te brengen.

 

Hierbij staat de kwaliteit van leven voor ons centraal. Wij streven ernaar zoveel mogelijk ongemakken bij u weg te nemen en om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het ziekteproces. Wij vinden het belangrijk om u, voor zo ver dat reikt, uw eigen regie te laten behouden. Vanzelfsprekend bieden wij ook mentale en praktische steun aan naasten in uw directe omgeving. A+ SZH werkt in kleine teams waarbij de palliatief verpleegkundige en/of PTZ-coördinator uw aanspreekpunt is.

 

Onze uitgangspunten: 

  • Kwaliteit van leven
  • Eigen regie
  • Comfort en rust
  • Ondersteuning voor naasten
  • Complementaire zorg
  • Multidisciplinair
  • In eigen omgeving
  • Dag/nachtzorg of volledige dekking

 

Door multidisciplinair samen te werken wordt de kwaliteit omtrent onze palliatieve zorg gewaarborgd, wij staan in nauw contact met uw huisarts, ziekenhuis of medisch specialist, ook hebben we een netwerk rondom vrijwilligers, geestelijke verzorgers en dergelijke betrokken hulpverleners zoals de ‘laatste wens ambulance’.

 

Bij complexe wondzorg of pijnbestrijding tijdens de symptoomgerichte palliatie of terminale fase, wordt het palliatief team intensief ondersteund door onze eigen specialistische team en wondverpleegkundigen.

Bij A+ SZH bent u verzekerd van deskundige palliatieve zorg in uw eigen, vertrouwde thuisomgeving.

 

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Specialistische zorg

Wondzorg

Palliatieve zorg

Verpleging