Privacy

Sedert 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

 

A+ SZH behandeld persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

 

Onze uitgangspunten omtrent uw privacy:

  • Discreet
  • Zorgvuldig
  • Verantwoord
  • Bewust

 

A+ SZH streeft er naar om de privacy van cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik, verstrekken van uw gegevens of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners. A+ SZH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarbij strikte maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

In onze privacyverklaring leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben gewaarborgd.

Specialistische zorg

Wondzorg

Palliatieve zorg

Verpleging